Teadmiste ploki õiged vastused:

Alljärgnevate väidete tõesust on uuringu läbiviija hinnanud nüüdisaegse teaduskirjanduse valguses.

1. Kui lapsi kasvatavad samast soost vanemad, ei mõjuta see nende seksuaalse orientatsiooni kujunemist rohkem kui siis, kui neid kasvataksid erinevast soost vanemad.

Tõene 

 

2. Paljud lesbid, geid, bid, transsoolised ja intersoolised inimesed väldivad arstide poole pöördumist hirmust, et neid koheldakse tervishoiutöötajate poolt tõrjuvalt.

Tõene 

 

 3. Lesbidele ei ole vaja Pap-testi, sest nad on madal riskigrupp sugulisel teel levivate haiguste levikuks.

Väär 

 

 4. Paarisuhtes elavate LGBTI inimeste lähisuhtevägivalla esinemise tõenäosus on sarnane või kõrgem võrreldes ülejäänud populatsiooniga.

Tõene 

5. LGBTI noorte depressiooninäitajad on sarnased teiste noorte ärevus- ja depressiooninäitajatega.

Väär 

 6. Oma seksuaalsuse või soolise identiteedi tunnistamine ja selle varjamata elamine mõjub positiivselt inimese vaimsele tervisele.

Tõene 

 

7. Üheks enesetapu riskifaktoriks on kuulumine LGBTI inimeste hulka.

Tõene 

 

8. Rahvusvahelise Haiguste Klassifikatsiooni 11. väljaanne ei käsitle trans-identiteeti psüühika- ja isiksusehäirena.

Tõene 

Vt täpsemalt ingliskeelset Rahvusvahelist Haiguste Klassifikatsiooni 11. väljaannet