Alari Paulus

Uncategorized
Senior Analyst
+372 640 8004

Alari is a senior analyst of Economic Policy Programme in Praxis and a research fellow at the University of Essex. His main research area is public finance and public economics more broadly. His main research interests are tax compliance, the effects of fiscal policies on labour market and household income distribution, income inequality and redistribution in the international comparison.

Most of Alari’s professional career has been related to the analysis and modelling of economy.

He started his career in Praxis as an analyst of Social and Labour Policy Programme and Education Policy Programme, then moving to the Institute for Social & Economic Research (ISER), University of Essex, where he has worked more than 10 years by now. Since 2016, he also re-joined the team of Praxis. He has been involved in various research projects funded by the European Commission (FP6, FP7, DG-EMPL, JRC), World Bank, national research bodies and ministries. He has also long-term experience in tax-benefit microsimulation modelling and has actively contributed to the development of the EU tax-benefit model, EUROMOD.

Alari has a MA in economics from the University of Tartu and a PhD in economics from the University of Essex.

Web: LinkedIn, ResearchGate, Repec/Ideas

Academic CV (in English): https://www.iser.essex.ac.uk/people/apaulus.pdf

Alari Paulus

Uncategorized
Vanemanalüütik
+372 640 8004

Alari töötab majanduspoliitika programmi vanemanalüütiku ja Essexi Ülikooli vanemteadurina. Tema peamine tegevusvaldkond on riigirahandus ja avaliku sektori ökonoomika laiemalt. Põhilised uurimisteemad on maksukäitumine, fiskaalpoliitika mõjud tööturule ja majapidamiste tulujaotusele, tulude ebavõrdsus ja ümberjaotuslikud mõjud rahvusvahelises võrdluses.

Suur osa Alari erialasest tegevusest on seotud majanduse analüüsimise ja modelleerimisega. Ta alustas karjääri Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika ja hariduspoliitika programmi analüütikuna, seejärel jätkates Essexi Ülikooli Sotsiaal- ja Majandusuuringute Instituudis, kus ta nüüdseks on töötanud üle kümne aasta. Alates 2016. aastast ühines ta uuesti ka Praxise meeskonnaga.

Alari on kaasa teinud paljudes uurimisprojektides, mida on finantseerinud erinevad rahvusvahelised institutsioonid, näiteks Euroopa Komisjon ja Maailmapank. Muuhulgas on tal pikaaegne kogemus ELi riikide maksu- ja toetusssüsteemide mikrosimulatsioonimudeli EUROMOD arendamise ja rakendamisega.

Alaril on Tartu Ülikooli teadusmagistri kraad (MA) rahvamajanduses ja Essexi Ülikooli doktorikraad rahvamajanduses (PhD).

Veeb: LinkedIn, ResearchGate, Repec/Ideas

Akadeemiline CV (inglisekeelne): https://www.iser.essex.ac.uk/people/apaulus.pdf