Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid

Uuringu eesmärk oli selgitada välja võimalused vähipatsientide elukvaliteedi parandamiseks. Eesmärgi täitmiseks analüüsiti vähipatsientide elukvaliteeti, seda mõjutavaid tegureid ja nende olulisust, et hinnata Vähiliidu kui eestkosteorganisatsiooni võimalusi vähipatsientide elukvaliteeti parandada ning otsida selleks sobivaid viise. Töö hõlmab ülevaadet valdkonna teaduskirjandusest ja rahvusvahelisest kogemusest, vähipatsientidega fookusrühma intervjuusid ja küsitluse kaudu andmete kogumist ning uuringuaruande koostamist.

 

Tulemused

Publikatsioonid:

Teostajad:
Riina Sikkut, Gerli Paat-Ahi, Vootele Veldre
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
elukvaliteet, vähipatsient