18.-19. septembril toimus Tallinnas vanemapuhkuste uurimisele pühendunud rahvusvahelise teadlaste võrgustiku Leave Policies and Research seminar. Juba üheteistkümnendat korda toimuval seminaril keskenduti seekord Põhja- ja Baltimaadele, tutvustati uuemaid vanemapuhkuseid käsitlevaid analüüse, jagati kogemusi ja häid praktikaid. Seminari korraldasid Praxis ja Sotsiaalministeerium ning toetajaks oli Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Seminaril osales kokku 43 eksperti 23 riigist üle terve maailma ning samuti rääkisid oma tööst vanemapuhkuste ning soolise võrdõiguslikkuse vallas eksperdid Euroopa Komisjonist ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudist. Lisaks Baltimaade kogemustele ja omavahelisele võrdlusele tutvustati ka seda, milline on viimase aja arengud lapsepuhkuse vallas Venemaal, šotimaal, Sloveenias, Austrias, Saksamaal, Poolas ja Horvaatias. Samuti arutati lapsepuhkuste ja soolise võrdõiguslikkuse omavahelisi seoseid ning tutvustati lapsepuhkusel isasid käsitleva uuringu tulemusi.

  • Seminari ingliskeelse sisukokkuvõttega saate tutvuda siin.
  • Ettekannete slaidid on kättesaadavad siin.
  • Intervjuu võrgustiku juhi emeriitprofessor Peter Mossiga.