Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fond avaldas raporti  teemal “Tööjõu vahendajate reguleerimine ja sotsiaalpartnerite roll tööalase inimkaubanduse tõkestamisel”. Kõikide Euroopa Liidu riikide võrdlusraport analüüsib, kuidas liikmesriikide avaliku sektori asutused praegu tööturu vahendajaid reguleerivad, tuues esile erinevate registreerimis- või litsentseerimiskavade tõhususe. Samuti käsitletakse sotsiaalpartnerite tegevust tööalase inimkaubanduse tõkestamisel.

Töö üldine eesmärk on aidata koostada avaliku sektori asutustele ettenähtud parima tava käsiraamat, et edendada eeskirjade ja õigusnormide paremat seiret ja jõustamist võitluses tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubandusega. Eestis pole sotsiaalpartnerid eraldi meetmeid tööalase inimkaubanduse tõkestamiseks välja töötanud. Küll on aga selles vallas parandatud seadusandlust, 2012. aastal lisati karistusseadustikku inimkaubandusega seotud täielikud kuritegude koosseisud. Teisest küljest aga puudub siiani kõikehõlmav ja süstemaatiline kontroll – näiteks välismaalaste töötingimuste või töövahendusfirmade tegevuse üle. Eesti raportit on võimalik lugeda siit.