Tänasest on avatud veebikeskkond Valitsemise valvurid, kus saab jälgida valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva. Lubaduste täitmist hindavad erinevate elualade eksperdid ja oma arvamust saavad avaldada ka keskkonna külastajad.

Riigikogu 2011. aasta valimistel andsid praegused valitsusparteid hulga lubadusi, mille alusel sündis esmalt koalitsioonilepe ja seejärel valitsuse tegevusprogramm.  Programmi viivad nelja aasta jooksul ellu ministeeriumid ja teised riigiasutused. Valitsus ise annab oma tegevuse kohta regulaarselt aru.

“Valitsemise valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes  hindavad, kuidas lubadused ja tegevusplaanid tegelikkuses täituvad,” selgitab projekti eestvedaja Hille Hinsberg Praxisest. “Uues veebiväravas avaldatakse arvamused, milles iga ekspert või organisatsioon väljendab oma seisukohta valitsuse tegevuse praeguse olukorra ja tulemuslikkuse suhtes. Hinnangute andmiseks koguvad valvurid infot avalikest allikatest, näiteks Riigikogu, valitsuse ja ministeeriumite veebidest, küsitlevad ametnikke ning suhtlevad kodanikuühendustega,” lisab Hinsberg.

“Valitsemise valvurid annab märku mitmest olulisest arengust Eesti vabakonnas – oleme ühekordsete ja senini peamiselt valimisperioodi ümber keskendunud algatustest välja kasvanud sisulise igapäevatööni valitsemise jälgimisel ja selles osalemisel,” lausus algatust toetanud Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. “Teiseks toob algatus ühise eesmärgi nimel kokku terve hulga Eesti vabaühendusi, mis on rõõmustav märk üha tihedamast koostööst ja vajadusest kaasa rääkida meid puudutavates poliitilistes protsessides. Loodame, et kodanikud tulevad sellega kaasa.”

Veebikeskkonna vahendusel saab jälgida 536 tegevuse elluviimise seisu. Tegevused on jagatud 18 valdkonnaks ning iga tegevust kommenteerivad valvurite hinnangud, mida pidevalt uuendatakse. Oodatud on kõigi huviliste arvamused, lisainfo ja täiendused. Veebikeskkonnas saab igaüks kommentaare avaldada oma nime all.

Valitsemise valvurid on poliitiliselt sõltumatu asjatundjate võrgustik, mis tegutseb kodanikualgatusena Praxise eestvedamisel.

Tänase seisuga on valvureid on üle 30, nende hulgas on nii vabaühendusi, erialaliite, mõttekodasid kui iseseisvaid eksperte:  Andrus Nilk, Arvi Hamburg (TA Energeetikanõukogu); Eesti Juristide Liit; Eesti Maaomavalitsuste Liit; Eesti Maavarade Ühing; Eesti Patsientide Esindusühing; Eesti Üliõpilaskondade Liit; Eestimaa Looduse Fond; EPKK (Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda); e-Riigi Akadeemia; Kadri Koreinik (Tartu Ülikool); Kaitseuuringute Keskus; Kaubandus-Tööstuskoda; Keskkonnaõiguse Keskus; Korruptsioonivaba Eesti; Krista Kerge (Tallinna Ülikool); Kristina Kallas (Balti Uuringute Instituut); Külaliikumine Kodukant; Lapse Huvikaitse Koda; LEADER programm; Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon; Maavarade Ühing, Marko Lõhmus (Kultuurikoja liige); MTÜ Eesti Naabrivalve; Peep Nemvalts (Tallinna Ülikool); SEI Tallinn; Sisekaitseakadeemia, Sven Sommer, Vabaühenduste Liit EMSL, Praxise analüütikud jt.

Valimiste valvurite veebikeskkond on loodud koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga ning tegevust toetab Avatud Eesti Fond.

Algatuse esitlusüritus toimub täna kell 13.00 -14.00 Rahvusraamatukogu nurgasaalis, kus võtavad sõna Annika Uudelepp (Praxis), Mall Hellam (Avatud Eesti Fond), Hille Hinsberg (Praxis),  Linnar Viik (visionäär) ja Tiina Ristmäe (MTÜ Eesti Naabrivalve).