Uuringu “Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis 2013†tulemuste tutvustus toimub kolmapäeval, 19. veebruaril kell 10-12 Nordic Hotel Forumi II korruse konverentsiruumis Arcturus (Viru Väljak 3, Tallinn). Vastuse saavad küsimused, kui suur osa Eesti elanikkonnast tegeleb vabatahtliku tegevusega ja milliste tegevustega on vabatahtlikud seotud ning mis neid motiveerib.

Praxis korraldas möödunud aastal regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel uuringu, et kaardistada vabatahtlikus tegevuses osalemist Eestis ja selle muutusi viimase viie aasta jooksul. Tegemist on kordusuuringuga, mille andmeid saab võrrelda 2009. aasta andmetega.

Esitluse juhatab sisse regionaalminister Siim Kiisler. Uuringu põhijäreldusi tutvustavad uuringu autorid Hille Hinsberg ja Maiu Uus. Üritust juhib strateegilise planeerimise nõustaja ja Päästeliidu nõukogu liige Toomas Roolaid.

Palume anda osalemissoovist teada hiljemalt 14. veebruariks telefoni 612 5191 või meili marten.lauri@siseministeerium.ee teel.

Lisainfo:
Marten Lauri
Siseministeerium
tel 612 5191

marten.lauri@siseministeerium.ee