Praxis tutvustab kolmapäeval, 14. aprillil uuringu “Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide mõju Eesti pensionisüsteemile”tulemusi.

Töö autoriteks on Lauri Leppik, Andres Võrk, Ene-Margit Tiit ja Reelika Leetmaa. Uurimistöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti pensionisüsteemi ja viimastel aastatel rakendatud pensionireformi Euroopa Liidu ühiste pensionieesmärkide ja indikaatorite alusel ning hinnata, millistes aspektides Eesti pensionisüsteem vastab EL ühiseesmärkidele ning millistes küsimustes on vajalikud täiendavad muudatused ja kohandused.

Töö on valminud Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi tellimusel ning rahalisel toel.