Praxis tutvustab teisipäeval, 10. juunil kl 11-13 Tööandjate maja Peetri saalis aadressil Kiriku 6 uuringu “Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse analüüs Eestis” tulemusi.

Uuringus on hinnatud tööturuteenuste (tööturukoolitus, ettevõtlustoetus, palgatoetus) tulemuslikkust kasutades 2002. aasta sügisel läbiviidud töötute küsitluse andmeid.

Töö autorid ja esitlejad on Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Raul Eamets ja Kaja Sõstra.

Osalemiseks registreeruge palun hiljemalt 09. juuniks telefonil 6 40 90 00 või e-posti aadressil Ingrid.Lepik@praxis.ee