Täna seminaril “Märka, toeta ja tegutse” esitletav Praxise analüüs näitab, et igasse Eesti maakonda õppenõustamiskeskuse asutamine 2009. aastal oli õige otsus, sest koolide ja lasteaedade võimalused oma erivajadustega lapsi toetada on endiselt selgelt piiratud.

“Koolide ja lasteaedade küsitluse järgi arvab peaaegu pool vastanud koolijuhtidest ja õpetajatest, et nende asutuse võimalused erivajadustega laste toetamiseks on ebapiisavad. Seega on maakondlikul õppenõustamiskeskusel täita oluline roll oma piirkonna koolide ja lasteaedade nõustamisteenuste lisavajaduse rahuldamisel,” kommenteeris analüüsi autor Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütik Laura Kirss.

“Eriti olulist rolli on küsitluse andmetel maakonna nõustamiskeskused täitnud maapiirkondades, kus sageli on olukord erinevate tugispetsialistidega linnadest kehvem,” lisas Kirss.

2009. aastal loodi ESF programmi “Õppenõustamissüsteemi arendamine 2008-2011” toel igasse Eesti maakonda piirkondlikud õppenõustamiskeskused, et tagada vähemalt teatud tasemel erinevate nõustamisteenuste olemasolu ja kättesaadavus. 16 piirkondlikku õppenõustamiskeskust pakuvad nii õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist- ja tugiteenust.

Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia, mis võeti vastu 2007. aasta alguses, vahehindamise eesmärgiks oli anda ülevaade strateegia raames elluviidud tegevuste edukusest ja kõrghariduse rahvusvahelistumise hetkeolukorrast Eestis.

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse täna korraldataval ESF programmi “Õppenõustamissüsteemi arendamine 2008-2011” koostööd kokkuvõtval seminaril heidetakse pilk Eesti õppenõustamissüsteemi toimimisele ja kuulatakse Leedu ning Norra kolleegide kogemusi õppenõustamissüsteemidega.

Seminar toimub täna kell 10.30-17.45 Tallinnas, Nordic Hotel Forumis.