7. märtsil Tallinnas Kumu kunstimuuseumis aset leidev kõrgetasemeline konverents “Tööränne ja hargmaisus Põhja- ja Baltimaades” jätkab töörände teemal arutlemist. Uue teemana käsitletakse hargmaisust kui uut nähtust, mis kaasneb tänapäeval töörändega.
Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru selgitab, et hargmaisus (transnationalism) tähistab seda, et tänapäeval ulatub paljude inimeste tööalane tegevus ja suhtlusvõrgustik laiemalt väljapoole kodumaa piire. Selline muutus on üha enam mõjutamas Läänemere piirkonna ja kogu maailma paljusid eluvaldkondi, sh tööturgu, seades nii rahvusriikide arengule uusi väljakutseid.
Konverentsil saavad teiste seas sõna EV sotsiaalminister Taavi Rõivas, EV siseminister Ken-Marti Vaher ja Euroopa Komisjoni volinik László Andor, aga ka Laura Kirss Praxisest.
Konverentsil arutlevad akadeemikud, spetsialistid ja poliitikud järgmistel teemadel:

  • Kui palju Eesti tööealisest elanikkonnast soovib välismaale tööle minna? Kes ja miks soovivad lahkuda? EV Sotsiaalministeerium tutvustab värsket Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaali 2013. aasta analüüsi.
  • Kuidas aidata inimestel kohaneda uute oludega uues riigis, aga ka sisserännanud tööjõuga?
  • Kuidas arendada ühiselt nutikat rändepoliitikat Põhja- ja Baltimaades, nii et tõuseks piirkonna konkurentsivõime ning inimestel säiliks side kodumaaga?
  • Poliitikauuringute Keskus Praxis paneb kokku talendipoliitika pusle.

Lisainfo ja registreerumine siin!