Koostöö on ühenduste tegevuse edukuse tagamisel võtmetähtsusega tegur. Sellesse panustamine eeldab äratundmisele jõudmist, et teised ühendused ja organisatsioonid ei ole konkurendid, vaid partnerid ning üksteise toetamine on oluline.

Tulevikugrupp arutles, kellega ja kuidas peaksid ühendused koostööd tegema, et oma eesmärke paremini saavutama ning millised on peamised tulevikutrendid, mis neid koostöövorme mõjutama hakkavad. Töö tulemusel valmis raport, mis hõlmab kirjeldust sellest, millised on ühenduste levinumad koostöövormid, millised trendid neid koostöövorme lähiajal mõjutavad ning tegutsemissoovitusi ja tööriistu, et koostööd erinevate partneritega paremini planeerida.

Uuring võimaldab pilguheitu ühenduste tegevust mõjutavasse tulevikku, valmistuda sündmusteks ja protsessideks. Mitmekesist ja toimivat partnerlust erinevate asutustega seostatakse organisatsioonilise küpsusega.

“Koostööoskus ja -valmidus on kodanikuühiskonna tugevuse ning küpsuse näitaja – see võimaldab muutuda ühendusel professionaalsemaks, pakkuda terviklikumaid lahendusi, mitmekesistada oma tegevuse rahastamisallikaid ning saavutada suuremat mõju” – Jane Matt

Soovitusena, kuidas ühenduse koostööd tõhusamalt kujundada, tuuakse raportis näiteks välja vajadus märgata teise poole vajadusi ja huve, kuna hea koostöö lähtub mõlema organisatsiooni missioonist ja strateegilistest huvidest. Samuti soovitatakse keskenduda pigem pikaajalisele ja sisulisele koostööle, kus mõlemad pooled panustavad seatud eesmärkide saavutamisse erinevate vahenditega.