Projekti eesmärk on koguda ja analüüsida rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid Euroopa Liidu teadlaste mobiilsuse, karjäärivalikute ja töötingimuste kohta, et seeläbi toetada teadmistepõhist poliitikakujundamist valdkonnas nii Euroopa kui ka rahvusriikide tasandil. See toetub varasema sarnase uuringuprojekti MORE-I tulemustele ja järeldustele ning lisaks andmekogumisele hõlmab endas ka indikaatorite väljatöötamist. Praxis teostab Eestit puudutavate andmete kogumist.