Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppevorm toimib üldiselt hästi ja sellega on rahul nii õppejõud, üliõpilased kui ka õppe koordinaatorid. Siiski esineb probleeme nagu halb õppeteenustasu ja pakutava hariduse kvaliteedi suhe, väike õpetatavate ainete valik, õppejõudude ebapiisav tagasiside, õppekirjanduse kättesaadavus ja õppe liigne teoreetilisus.

Üle poole üliõpilastest (53%) hindab avatud ülikooli vaid kõige kõrgemate pallidega. Kõige kõrgemalt hinnati õppesessioonide toimumiskohti ja õppetöö korraldajate kättesaadavust. Samas arvab vaid 33% tudengitest, et õppeteenustasu ja pakutava hariduse kvaliteedi suhe on kas väga hea või hea.

Üle 80% õppejõududest on avatud ülikooli töökorraldusega rahul. Kõige rohkem pakub rahulolu õppetöökorraldajate asjatundlikkus ja abivalmidus. Vähem on õppejõud rahul õppesessioonide toimumisaja ja tunniplaaniga.

Avatud ülikooli toimimise tulemuslikumaks muutmiseks tuleks ette võtta mitmeid olulisi samme:

  1.  Avatud ülikooli kohta peaks pakkuma täpsemat teavet. Muuhulgas vajaksid tudengid paremat nõustamist aja planeerimise, õppetöö korralduse ja õppekoormuse valiku teemal.
  2.  Oluline on pöörata seniset suuremat tähelepanu õppija valikutele. Tuleks välja selgitada tulevase õppija õpimotivatsioon, võimekus õppida asjaomase õppekava järgi ja keeleoskus. Kontrollima peaks ka seda, kas õppija ootused avatud ülikoolis õppimise suhtes on reaalsed.
  3. Õppejõudude koormusarvestuses tuleks luua selgus, teha vajalik õppekirjandus kättesaadavamaks ning tagada üliõpilastele piisav tagasiside.
  4. Valik- ja vabaainete valikuvõimalusi võiks e-õppe kaudu suurendada.
  5. Tähtis on tagada pädevate õppejõudude olemasolu, avatud ülikoolis õpetamiseks vajalikud oskused ja motiveeritus pakkuda kvaliteetset õpet.