21. sajandi üks olulisim majandusprobleem on talentide puudus. Nn „sõda talentide pärast“ algas juba 1990. aastate lõpus. Euroopas on madal sündimus ja rahvastiku vananemine kaasa toonud kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu puuduse ehk nn. talendinappuse. Kõik Läänemere riigid seisavad silmitsi talentide puudujäägiga olulistes majandussektorites.

Kuigi Läänemere piirkonna riigid on mõistnud vajadust tegeleda enda muutmisega talentide jaoks atraktiivsemaks, on konkreetseid samme tehtud vähe ja erinevate huvirühmade koostöö on puudulik. Ajude äravoolu küsimuses eksisteerib Läänemere ida- ja lääneosa vahel kasvav lõhe, mis takistab regionaalset sidusust. Läänemere riigid, linnad ja piirkonnad peavad oludega kohanemiseks astuma kindlaid samme. Talendipoliitika käsiraamat annab juhtnööre mida saaks konkurentsivõime säilitamiseks teha.

Käsiraamatu eesmärk on innustada peamiselt kohaliku ja piirkondliku tasandi avalikku sektorit võtma tarvitusele meetmeid, mis soodustaksid välistalentide vastuvõtmist ja lõimumist ning pakkuda välja konkreetseid lahendusi, mis aitaksid neil seda teha ning suurendada erinevate huvirühmade koostöös ellu viidavaid tegevusi kohalike talentide hoidmisel.

Nimetatud eesmärke soovitatakse käsiraamatus saavutada argumenteerides, et talentide paremaks hoidmiseks tuleb kasutada aktiivseid meetmeid, pakkudes välja strateegilise kava/kontrollnimekirja erinevate meetmete kavandamiseks ja elluviimiseks ning tuues välja, milliseid meetmeid ja meetodeid tuleks rakendada ja kes seda peaks tegema. Üldisemas plaanis on nii see käsiraamat kui ka ONE BSR projekti ülejäänud talenditeemalised väljundid suunatud Läänemere piirkonna riikide vahelise koostöö ergutamisele talentide kohalemeelitamise, hoidmise ja mobiilsuse edendamisel.

Vaata ka

ONEBSR veebileht

Praxise mõttehommiku talendipoliitika lehekülg