VBN InnoReg – Strengthening Via Baltica Nordica (VBN) Macro-Region through Transnational Cooperation for Regional Innovation Promotion on Interreg III B projekt, milles osalesid 10 partnerregiooni Saksamaalt, Poolast, Soomest, Rootsist ja Balti riikidest. Projekti eesmärgiks oli analüüsida partnerregioonide innovatsioonisüsteeme, vahetada kogemusi ja edendada ühiselt regioonide innovatsioonivõimet ehk kokkuvõttes konkurentsivõimet.

Advansis OY Soomest ja Praxis analüüsisid partnerregioonide parimaid kogemusi, ühishuve ning arenguvajadusi innovatsiooni propageerimise alal ning töötasid välja nö nägemuse VBN regiooni ühisest innovatsiooni edendamisest.

Raport Strategic Development Concept of Transnational Cooperation in the Field of Innovation Promotion in the Via Baltica Nordica Macro-Region koondab VBN InnoReg projekti jooksul partnerregioonide poolt teostatud regionaalse innovatsioonisüsteemi analüüsi tulemused ja toob välja ühised väljakutsed ja arenguvajadused. Raportis on tehtud ettepanekud edaspidiseks ühiseks innovatsiooni edendamise alaseks koostööks Balti mere regioonis ning koostatud ühine arenguvisioon aastani 2017.

Strateegia koostamise protsessis kasutati lisaks mainitud VBNi partnerite poolt koostatud regionaalse innovatsioonisüsteemi analüüsi raportitele ka kahe tööseminari materiale ning projekti partnerite tagasiside uuringu tulemustele ja lisaks viid VBN InnoReg projekti partneritega läbi täiendavad intervjuud.