Briti Nõukogu ja PRAXIS korraldasid rahvusvahelise sotsiaalse innovatsiooni teemalise seminari-Social Innovation: key to social challenges of the 21st century?

Projekt toimus Network Effect võrgustiku raames, mille eesmärk on kolm-neli korda aastas tuua kokku Euroopa noori, et arutleda erinevate ühiskondlike probleemide ning teemade üle. Võrgustik ühendab üle 200 liikme kogu maailmast. Lisainfo Network Effect võrgustiku kohta saab siit.

23.-25. mail 2007 toimus üritus Tallinnas, kus osales üle 40 noore. Mõttetalgute korras üritati Eesti ühiskonna probleemidele lahendusi leida. Lisainfo Tallinnas toimunud seminari kohta saab siit.

Taustamaterjal Tallinna seminarilt: Network Effect Tallinn provocation paper

Tallinna seminari programm: Tallinn program 23-25 May