Pakkumaks Euroopa Komisjonile analüütilist tuge sotsiaalpoliitika reformide sisu ja nende sotsiaalmajandusliku mõju hindamisel, on Komisjoni algatusel loodud liikmesriikide sõltumatutest ekspertidest koosnev võrgustik (ASISP). Võrgustiku töö käigus koostavad Praxise eksperdid igal aastal koondülevaate pensioni, tervishoiu ja hoolekande valdkonnas toimunud muudatustest Eestis ning analüüsivad nende sotsiaalmajanduslikku mõju. Samuti annavad võrgustiku eksperdid igal aastal omapoolse hinnangu konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ sotsiaalvaldkonda puudutavale teemadele, mis on omakorda sisendiks Euroopa Komisjoni iga-aastastele soovitustele Eestile. Eesti sotsiaalkaitse eksperdina osalevad võrgustiku töös Andres Võrk ja Riina Sikkut.

Projekti koordinaator on Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG).
Iga-aastased ASISP aruanded (alates 2009) on kättesaadavad siit.

2014. aastal lõpetas ASISP võrgustik tegevuse ning selle asemele on varasemate võrgustike liitmisel moodustatud uus võrgustik – Euroopa sotsiaalpoliitika võrgustik ESPN (European Social Policy Network).