Praxis tegi Teeme Ära tellimusel ülevaate Eesti suuremate pakendiettevõtete ühekordse plastpakendi vähendamise tegevuskavadest.

Uurisime:

  • Kas valitud 12 pakendiettevõttel on olemas avalikult kättesaadav tegevuskava, milles on kirjeldatud meetmeid ühekordsest plastist joogitopside ja toidupakendite tarbimise vähendamiseks?
  • Kuivõrd vormiliselt terviklikud on valitud 12 pakendiettevõtte tegevuskavad?

Töös on hinnatud Eesti 6 suurima hulgimüüja ja 6 suurima kohvimüüja tegevuskavu, kelle puhul peaks nõuete järgimine andma ka suurima mõjuga tulemuse ning olema heaks ja järgitavaks näiteks ülejäänud sektorile.

Raport on koostatud Break Free From Plastic projekti raames “Rethinking plastic: a cornerstone to a succesful EU circular economy and decarbonisation agenda”, mida on rahastanud Plastic Solutions Fund.