Ohmatdit on Ukraina suurim lastehaigla, mis teenindab 620 voodikohaga 18 000 noort patsienti,esmaabi osutatakse 20 000 lapsele aastas. Haigla noor juhtkond on huvitatud kiirest e-meditsiini lahenduste juurutamisest haiglas alates e-dokumendihaldusest, lõpetades e-registratuuri ja e-patsiendikaardi lahendustega. Ohmatditis e-lahenduste juurutamine oleks hiljuti vastuvõetud e-meditsiini seaduse valguses oluline pretsedent kogu Ukrainale e-tervise juurutamise võimalikkusest ja oluline motivatsioon teistele haiglatele e-tervise lahenduste juurutamiseks.