Euroopa Nõukogu Arengupank (The Council of Europe Development Bank (CEB)) toetas aastatel 2002-2003 koos Põhjamaade Investeerimispangaga (Nordic Investment Bank) kuue laenuprogrammiga naisettevõtlust Balti riikides.

2007. aastal algatas CEB nende programmide mõjude hindamise eesmärgiga mõista paremini Balti programmide tulemusi, õppida neist kogemustest ning teha ettepanekuid tegevuse kvaliteedi ja järelvalve tõhususe  parandamiseks.

Uuringu meeskond viis kolmes Balti riigis läbi veebiküsitluse, intervjuud ning koostas tulemuste põhjal analüüsi (CEB ametkondlikuks kasutamiseks).

Uuringus osalesid:

  • PRAXIS (projekti juht),
  • Baltic International Centre for Economic Policy Studies (BICEPS) from Riga, Latvia (Maija Kāle)
  • Kaunas University of Technology from Kaunas, Lithuania (Monika Kraučionenė & Dajva Valiukonyte)