Kokkuvõte2017. aasta monitooringut teostab Praxis koostöös MTÜga Balti Uuringute Instituut. Uuringujuht ja vastutav toimetaja on Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor Raivo Vetik (PhD). Lisaks on projekti kaasatud veel teisi teemaeksperte Tartu Ülikoolist ja Tallinna Ülikoolist. Küsitlusuuringu korraldab Turu-Uuringute AS ning projekti kommunikatsiooni nõustab Peegel ja Partnerid OÜ.

Praxis keskendub 2017. aasta monitooringus hariduse, tööturu ning võrdsete võimaluste temaatikale