Moldovas plaanitakse teenuste kättesaadavuse parandamiseks ja perearstide toetamiseks rakendada e-konsultatsioon, mille teostatavuse analüüs on juba Praxise ja kaasatud Eesti ekspertide abil toimunud. Käesoleva projekti käigus tehti järgmised sammud e-konsultatsiooni rakendamiseks – teenuse kohandamine Moldova konteksti, piloteerimine ja üleriikliku rakenduskava koostamine. Projekti käigus panime paika pilootimise kava, mille tulemusena viisime läbi tegeliku piloodi Dermtesti ehk teledermatoloogia näol.  Teledermatoloogia hõlmab endas perearstikabinetis muret tekitava neevuse pildistamises dermatoskoobiga ning pildi saatmises dermatoloogile, kes saab e-konsultatsiooni teel saata perearstile juhiseid, kas ja kuidas tuleb patsienti edasi ravida.