Praxis korraldas Pärnu Finantskonverentsil 2015 “KPI – Kuradi Palju Infot” töötoa, kus tutvustati seda, kuidas valitsuse tasandil riigi toimimist mõõdetakse, milline on rahvusvaheline kogemus ning kuidas see Eestis toimub. Töötoa käigus valisid osalejad välja Eesti riigi konkurentsivõimet iseloomustavad võtmenäitajad. Praxis töötas selleks välja töölehed koos kümnekonna võtmenäitajaga viies laiemas valdkonnas:

 1. Majandus, ettevõtluskeskkond ja innovatsioon
 2. Julgeolek ja turvatunne
 3. Sotsiaalne turvalisus ja tervishoid
 4. Rahvastik, töökäed ja haridus
 5. Riigivalitsemine ja regionaalareng

Igal laudkond töötas ühe valdkonna kallal ning valis etteantud indikaatoritest välja kolm valdkonda kõige paremini iseloomustavat näitajat. Laudkondade tulemuste põhjal tekkis nimekiri 12-st enim toetust saanud indikaatorist, mille seast said osalejad valida sms-hääletuse teel ühe indikaatori iga valdkonna kohta. Selle tulemusena selgus konverentsi osalejate indikaatorite Top 5:

 • SKP reaalkasv aastas, %
 • Valitsussektori tööjõu osakaal kogu tööealisest elanikkonnast, %
 • Lõimumismonitooringu põhjal end Eesti rahva hulka kuuluvaks pidavate ühiskonnaliikmete osakaal 15–74 aastaste elanike hulgas, %
 • Tervena (piiranguteta) elatud eluiga sünnimomendil (mehed ja naised eraldi), aastates
 • Mitteõppivate ja -töötavate noorte arv (vanuses 15-29)

Lisaks said osalejad ise välja pakkuda indikaatoreid, mida Eesti peaminister peaks jälgima vähemalt korra nädalas. Eriauhinna võitsid need mõõdikud:

 • Registreeritud patentide arv
 • Eestist lahkunud inimeste arv koos potentsiaalselt saamata maksutuluga
 • Koolides puudumiste arv päevade lõikes

Vaata ka

http://www.konverentsid.ee/konverentsid/parnu-finantskonverents-2015/