Kogu Euroopat mõjutavad vananeva ja väheneva rahvastikuga seotud väljakutsed. Näiteks Eesti 15-64-aastastest inimestest ligi 600 000 töötavad ja 279 000 ei tööta. Rahvastikuprognooside järgi on 2040. aastal töötavaid inimesi veel 122 000 võrra vähem. Töökäte puuduse leevendamiseks, majandusarengu toetamiseks ning sotsiaalkaitse jätkusuutlikkuse parandamiseks on oluline kaasav tööturg, mis võimaldab kõigil inimestel osaleda tööturul.

Praegu on Eestis tööturult eemal ligi 29 000 vanemaealist (vanuses 55-64) ning 44 000 puudega inimest. Nende inimeste töötamise võimalused sõltuvad sellest, kas nende töötingimused on kohandatud. Näiteks liikumisvaegusega inimesed vajavad võimalust saada ratastooliga liikuda töökohale ja töökohal, nägemispuudega või kuulmispuudega inimesed vajavad täiendavaid abivahendeid arvutiga töötamiseks, vaimse tervise häirega inimesed võivad vajada teistsugust tööajakorraldust (näiteks lühendatud tööpäeva) jne. Ka vanemaealised võivad vajada näiteks osalise ajaga tööd või töö sisust tulenevat paindlikkust, aga ka innustavat ja toetavat suhtumist ning julgustamist tööellu naasta või seal pikemalt olla.

Lisaks riigile kui üldise raamistiku seadjale ja tööandjatele kui selle praktikas rakendajatele on oluline ka sotsiaalpartneritel oluline roll töötingimuste kujundamise juures, vahendades töötajate ja tööandjate huve ning pakkudes lahendusi läbi sotsiaaldialoogi ja kollektiivsete läbirääkimisete.

Projekti fookuses on kollektiivsete töösuhete roll töötingimuste kohandamisel vähenenud töövõimega inimestele. Projekti käigus anname ülevaate töökoha praktikatest töötingimuste kohandamisel ning riigi ja sotsiaalpartnerite sekkumistest töötingimuste kohandamiseks töökohtades.

Töötingimuste kohandamine

Projekt keskendub lisaks Eestile ka Ungarile ja Poolale, kus koostöös riikide sotsiaalpartneritega arutatakse võimalusi, kuidas edendada töötingimuste kohandamist vähenenud töövõimega inimestele. Projekti käigus arutatakse tööandjate ja töötajate esindajatega, mida saaks ja tuleks teha, et läbi sobiva töö pakkumise ja sobivate töötingimuste pakkumise kaasata tööturul vähenenud töövõimega inimesi. Seminaridel arutatakse kolme küsimust:

 • Mida praegu tehakse, et toetada vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemist? Mida tehakse praegu, et toetada sobiva töö ja töötingimuste pakkumist vähenenud töövõimega inimestele?
 • Millised on kollektiivsete töösuhete ja sotsiaaldialoogi võimalused mõjutada töötingimuste kohandamist?
 • Millised oleksid kõige mõjusamad ja rakendatavamad järgmised sammud, millega mõjutada töötingimuste kohandamist ja seeläbi vähenenud töövõimega inimeste tööturul osalemist?

Projektis löövad lisaks Praxisele kaasa:

 • Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)
 • Eesti Tööandjate Keskliit (ETKL)
 • Cardiff University (UK)
 • Instytut Spraw Publicznych (ISP, Poola)
 • Konfederacja Lewiatan (Poola tööandjad)
 • Konfederacja Pracy (Poola ametiühingud)
 • Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz, Ungari ametiühingud)
 • Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ, Ungari tööandjad)