Mõttekoda Praxis ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus korraldab kursuse üliõpilastele ja ülikooli lõpetanutele, kes on huvitatud tööst mõttekodades. Kuuest poolepäevasest seminarist ja iseseisvatest kodutöödest koosnev kursus pakub nii kontakte kui ka teadmisi, mis aitavad tööks paremini valmis olla.

Läbi terve semestri kestev praktiline kursus viib osalejad mõttekodade töö argipäeva ja köögipoolele. Tutvume mõttekodade maastikul tegutsejatega ja käime läbi kõik peamised tööprotsessid planeerimisest tulemuste ja mõju saavutamiseni. Vaatame, kuidas käib tellijate, rahastajate ja partnerite leidmine oma ideedele ning koostöö nendega. Käsitleme erinevaid mõttekodade töös kasutatavaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimis- ja analüüsimeetodeid, sekkumiste ja eksperimentide läbiviimist, koolitamist ja nõustamist, visualiseerimist ja kommunikatsiooni – mille abil sünnivad uued teadmised, vajalikud avalikud arutelud ja mõjusad lahendused olulistele küsimustele ühiskonnas.

Kursus on eesti keeles. 2022. aasta kevadsemestril toimub see Tallinnas ja sügissemestril Tartus. Eelistame auditoorset tööd, kuid vastavalt pandeemiaolukorrale oleme valmis ka üle veebi toimuvaks õppeks. Kursus on tasuta. Kevadsemestri kursus toimub üle nädala kolmapäeviti Praxise kontoris aadressil Ahtri 6a, seda alates 2. märtsist kuni 11. maini kell 14:00-18.30. Eelistame auditoorset tööd, vastavalt pandeemiaolukorrale viime vajadusel koolituse veebi. Lähtume kehtivatest Vabariigi Valitsuse piirangutest.

Edukalt läbinud saavad soovi korral täita Praxises ja RAKis erinevaid (tasustatud) töö-ampse, sooritada oma ülikoolipraktikat ning sobivusel leida ka püsiv töö.

Grupi suurus on umbes paarkümmend inimest, kelle valime osaleda soovijate seast. Et sobivat rakendust leidub mõttekodades väga erinevate huvide, teadmiste ja oskustega inimestele, on kandideerima oodatud erinevate erialade tudengid, kes on kas lõpetamas bakalaureuseõpinguid, õpivad magistri- või doktoriõppes või on need lõpetanud.

Kandideerimiseks tuleb saata CV ja vabas vormis elulookirjeldus, kus tood välja varasema ühiskondliku tegevuse, huvid ning ka selle, mida koolitusest loodad saada. Saada see palun aadressile praxis@praxis.ee hiljemalt 11. veebruaril.

Tudengid saavad ülikooli nõusolekul vormistada koolituse praktikana või asendada VÕTA raames. Vastuse algava kursuse kandideerimistaotlusele anname 14. veebruari hommikuks. Tartu programmi kandideerimisaegadest anname teada enne sügissemestrit. 

Kursuse ülesehitus:

  1. seminar, 02.03. Mõttekodade roll ja ülesanded Eestis ja mujal, töötsükkel mõttekodades: ideest teostuseni.
  2. seminar, 16.03. Kvalitatiivsed meetodid mõttekodade praktikas
  3. seminar, 30.03. Kvantitatiivsed meetodid mõttekodade praktikas
  4. seminar, 13.04. Sekkumised, eksperimendid, teenusedisain, koolitamine ja nõustamine
  5. seminar, 27.04. Visualiseerimine ja kommunikatsioon
  6. seminar, 11.05. Poliitikasoovituste koostamine ja nende elluviimise eest seismine. Mõttekodade mõju

Seminare viivad läbi kogenud praktikud Praxisest ja RAKist ning külalislektorid. Iga seminar kestab 6 akadeemilist tundi, seminaride vahel saavad osalejad iseseisvalt või grupiga lahendamiseks kodutöö.