Miks on vaja indikaatoreid?
Kui sa ei mõõda tulemusi, siis ei saa sa eristada õnnestumist läbikukkumisest. Kui sa ei tunne ära edu, siis ei saa sa seda premeerida. Kui sa ei saa edu premeerida, siis sa tõenäoliselt premeerid läbikukkumist. Kui sa ei tunne ära edu, ei saa sa sellest õppida. Kui sa ei tunne ära läbikukkumist, ei saa sa seda parandada. Kui sa suudad tõestada tulemusi, siis sa võid võita avalikkuse toetuse.

Joonis: Õige ja väär indikaatorite kasutamine.

indikaatorid

Indikaator on

  • mõõtmine, mis esindab konkreetset teemat või probleemi.
  • kvantitatiivne või kvalitatiivne näitaja või muutuja, mis tagab lihtsa ja usaldusväärse vahendi saavutuste mõõtmiseks, sekkumisega seotud muutuste kajastamiseks või aitab hinnata arendustöös osaleja sooritust.
  • muutuja, mille eesmärk on mõõta muutusi nähtuses või protsessis.
  • projekti eesmärkide kirjeldus kvantiteedi, kvaliteedi, sihtgrupi, aja ja koha kujul.

Indikaatoreid kasutatakse planeerimisel, eelhindamisel, elluviimisel ja järelhindamisel. Hea indikaator on SMART – spetsiifiline (Specific), mõõdetav (Measurable), saavutatav (Achieveable), realistlik (Relevant) ja õigeaegne (Timely).

Koolitusel käsitleti indikaatorite vajalikkust ja funktsiooni, nende kasutamist olukorra kirjeldamiseks, mõjude järelhindamiseks ja valitsuse töö analüüsimisel Riigikantselei strateegiabüroo tegemiste ning plaanide näitel. Lisaks tehti grupitöö teemal „Struktuurivahendite strateegia rakenduskavades sisalduvate sotsiaalmajanduslike indikaatorite valiku ja kasutamise kriitika valitud valdkonnas”.