IMPART (Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment) on Euroopa ESF võrgustik, mille eesmärgiks on sisserännanute ja rahvusvähemuste kaasatuse suurendamine tööhõives. Võrgistik, mis koosneb 12 partnerist 7 EL liikmesriigis, toimib integratiooniprojektide eksperthindamiste (peer review) läbiviimise kaudu.

Hindamisele kuuluvad integratsiooniprojektid 3 valdkonnas:

  • immigrantide kompetentside hindamine
  • diskrimineerimise vastu võitlemise oskused
  • regionaalsed koostöövõrgustikud

Projekti raames viiakse läbi õppe- ja hindamisvisiidid Euroopa eri riikidesse. Visiitide eesmärgiks on kohalike integratsiooniprojektide hindamise läbiviimine ning parimate praktikate väljaselgitamine.

Praxis osaleb projektis hindamiseksperdina.