Eesti on HIV esmajuhtudega Euroopas juba mitmeid aastaid esikohal. Eestis ületab uute HIV juhtude arv miljoni elaniku kohta kümneid kordi enamikke Euroopa Liidu riike. Erinevate HIV/AIDS ennetustegevustega on tegeletud Eestis enam kui 15 aastat. HIV leviku ennetamise ja raviga riiklikul tasandil on peamiselt tegeletud erinevate rahvaterviseprogrammide raames.

Kuigi HIV/AIDS teemal on läbi viidud mitmeid erinevaid uuringuid, on need peamiselt keskendunud nakatunutele. Seni ei ole keegi põhjalikumalt uurinud HIV/AIDSi nakatunute mõju Eesti majandusele ja tööandjatele.