Projekti üldeesmärk on suurendada teadmisi, et aidata riike parandada riigieelarve tasakaalu kasutades keskkonnamaksustamise süsteeme ning tuua esile keskkonnamaksustamise ja subsiidiumide reformi võimalikke kasusid. Samuti käsitletakse eelarve- ja keskkonnapoliitika efektiivse kombineerimise võimalusi. Projekti raames analüüsitakse muuhulgas, kuidas Eesti keskkonnapoliitika on aidanud parandada riigi eelarvepositsiooni kasutades keskkonnamaksustamist ja keskkonnavaenulike subsiidiumide vähendamist.