Euroopa Liidu liikmesriigid võtsid endale 2011. aastal kohustuse vähendada ettevõtte tegevuse alustamisega seotud lubade hankimise ajakulu. Eesmärgiks seati, et 2013. aasta lõpus peab vajaminevate tegevuslubade hankimine jääma alla 3 kuu ning 2015. aasta lõpuks peab lubade hankimiseks kuluma juba vähem kui 1 kuu. Käesolev uuring hindas, kas riigid on seatud eesmärkide täitmisega toime tulnud ning Praxise ülesandeks oli viia läbi vastav hindamine Eesti kohta.

Mitmed liikmesriigid on ettevõtte loomise ja lubade taotlemise protsesside lihtsustamiseks viinud läbi suuri reforme ning uuringu käigus leiti, et suurem osa liikmesriike on suutnud ettevõtte alustamiseks vajaminevate lubade hankimise ajakulu 2013. aastal viia alla 3 kuu.

Uuringu käigus hinnati 5 näidisettevõtte põhjal ettevõte tegevuse alustamiseks vajalike tegevuslubade saamise ajakulu võrdlevalt kõigis 28 liikmesriigis. Keskmiselt kulub Euroopa Liidus ettevõtte tegevuse alustamiseks vajalike seaduslike toimingute teostamiseks 46 päeva, millega on 2013. aastaks seatud eesmärk ka täidetud. Liikmesriikide vahel esineb aga olulisi erinevusi – Eestis kulub vajalike lubade hankimiseks vähem kui nädal samas kui Austrias, Leedus, Poolas ja Hispaanias kulub ligi 3 kuud või rohkem. Kolme kuu piirangut ületavad enamasti load, mis on seotud keskkonnakahjude või inimeste tervise kaitsmisest tingitud nõuete täitmisega.

Vaata ka

Uuringuraportit ja lühikokkuvõtet on võimalik lugeda Euroopa Komisjoni veebilehelt: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8293