Eesti uue põlvkonna lairiba arenguvisioonis on toodud eesmärgiks, et aastaks 2015 saavad kõik kodud, asutused ja ettevõtted ühendatud lairibaühendusega. Piirkonnad, kus juurdepääsuühendus puudub ja seda ei plaanita ka sideettevõtte poolt välja arendada, plaanitakse käivitada projekt EstWin2, mille eesmärgiks on välja arendada juurdepääsuvõrgud aastaks 2015. Antud uuring selgitab millistes piirkondades juurdepääsuühendus puudub ja miks ei ole juurdepääsu välja arendatud.

„70-s Eesti kohalikus omavalitsuses puudub täielikult juurdepääs kiirele internetile. Kokku puudub kiirele internetile juurdepääs ligi 650 000 elanikul.“ – Mari Rell

Selgus, et:

  • Kiirele internetile (40 Mbit/s) puudub juurdepääs hinnanguliselt enam kui poolel elanikkonnast (55%).
  • 8% kõigist hoonetest on juurdepääsuühendus, mis lubab suuremat kiirust kui 40 Mbit/s.
  • Kõik mobiilioperaatorid on lubanud aastaks 2017 välja ehitada oma 4G võrgud ja pakkuda kiiret mobiilset internetti kogu Eesti territooriumil.
  • 70 kohalikku omavalitsust Eestis on täies ulatuses ilma kiire internetit. Nende omavalitsuste elanike arv on 92 000. Enim selliseid kohalikke omavalitsusi asuvad Saaremaal, Tartumaal, Pärnumaal ning Ida-Virumaal.
  • Täieliku turutõrke piirkondade elanikest 85%-l on võimalik kasutada aeglast internetiühendust.
  • Hinnanguliselt jääb ilma sekkumiseta ilma kiire püsiühenduseta 2017 aastaks 160 000 – 180 000 elumaja või suvilat.

pysiyhendus

Sõnastati ka soovitused poliitikakujundajatele ning sideteenuse ettevõtetele, aitamaks ellu viia lairiba arenguvisiooni aastaks 2017:

  • Põhjalikult analüüsida turutõrgete eemaldamise võimalusi ja lahendusi.
  • Tuleb tagada võrdsed arengud seoses kiire internetiühenduse kättesaadavusega nii tihe- kui ka hajaasustuse piirkondades.
  • On vajalik käimasoleva EstWin1 projekti plaanipärane täitumine ning EstWin2 projekti käivitamine.
  • Majad tuleks ühendada fikseeritud juurdepääsuühendusega.

 

 

Vaata ka

Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon