Eestis on energiasäästupoliitika osa energiapoliitikast. Energiasäästu eesmärgina soovitatakse aastaks 2020 hoida energia lõpptarbimist 2010. aasta tasemel. Lisaks on kokku lepitud, et energiasäästu saavutamiseks peab energiat kasutama tõhusamalt energiaahela kõikides etappides, alates energia toomisest ja selle edastamisest kuni kasutamiseni.

Riigi energiasäästu ja -tõhususe eesmärke käsitletakse tavapäraselt kahes osas:

  • energiasektori eesmärk, mis rakendub kütuste muundamisele, tooraineks tarbimisele ning energia jaotamisele ja ülekandele;
  • energia lõpptarbimise eesmärk, mis rakendub energia lõpptarbimise sektoritele nagu kodumajapidamised, tööstus, transport, äri- ja avaliku teeninduse sektor ning põllumajandus.

EL Direktiivi nõudeid arvestades on Eestis ettevalmistamisel „Energiamajanduse korralduse seadus, kus sätestatakse abinõud riikliku energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks aastaks 2020 ja kirjeldatakse poliitikameetmed. Seadus kohustab MKM kui energiasäästu koordinaatorit koostama ka riikliku energiatõhususe tegevuskava.