Täna esitleti Praxise ja Tartu Ülikooli rakendusuuringutekeskuse RAKE poolt valminud mahukat analüüsi 2000. aasta tulumaksureformi mõjust Eesti majandusele.

Selgus, et  tulumaksureformi mõjul kasvasid investeeringute mahud, kuid nende struktuur jäi samaks –  ehk otsus, millesse investeerida, ei muutunud. Reform  avaldas positiivset mõju ka tootlikkusele ning majanduskasvule. Väiksemate ettevõtete puhul oli märgata olulist investeeringute kasvu, mis aga ei väljendunud tootlikkuse kasvus.

Kuna likviidsed  varad kasvasid, suurenes ettevõtete võime majanduskriisi tingimustes toime tulla. Reformi algsest eesmärgist lähtudes oleks siiski olnud eelistatavam riskide võtmine ja investeerimine.

Riigi poolt vaadates on positiivne, et ettevõtted hakkasid kasumeid kajastama tõesemalt, mis aitas neid nii välisinvesteeringute kaasamisel kui ka parandas nende laenuvõimekust. Juriidilise isiku tulumaksu laekumine mõnevõrra vähenes, kuid seda tasakaalustasid muud kasvanud maksutulud.

Süsteem on vähemsoodus ettevõtjatele, kes on kasumi tekkimisel sunnitud selle näiteks eratarbimiseks jooksvalt välja võtma.

2000. aasta tulumaksureform lõi Eesti ettevõtete jaoks maailmas unikaalse maksukeskkonna, kus ettevõtted tasuvad tulumaksu vaid  kasumieraldistelt. Uuringu käigus analüüsiti Eesti 2000. aasta tulumaksureformi mõjusid investeeringutele, investeeringute finantseerimisele, tootlikkusele, majanduskasvule ning maksulaekumistele.

Selleks viidi läbi veebiküsitlus ettevõtjate seas, intervjuud ekspertide ja ettevõtjatega, rakendati erinevaid ökonomeetrilisi meetodeid Äriregistri andmete süvaanalüüsiks, hinnati majanduse üldine teoreetiline tasakaalumudel ning analüüsiti maksutulude laekumist. Raporti koostasid Tartu Ülikooli ja Praxise analüütikud  ning advokaadibüroo Glimstedt juristid.

Uuring “Ettevõtete jaotamata kasumi mittemaksustamise mõju investeeringutele ja majandusarengule” valmis koostöös Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Arengufondiga ning Euroopa Liidu struktuurifondide kaasrahastamisel.