26. märtsil 2010 algusega kell 10 toimus Reval Hotell Olümpias seminar teemal “Kaasatuse tugevdamine rahvatervise uuringutes”.

Seminari käigus anti ülevaade  erinevatest rahvatervisega tegelevatest organisatsioonidest ja arutleti andmete kättesaadavuse ja nende saamise takistuste üle.

Samuti anti ülevaade praegu Eestis kättesaadavate andmetest ja andmebaasidest rahvatervises.