Täna toimus mittetulundusühenduste mentorprogrammi raames koolitus “Kolmanda sektori arengud”. Koolitus korraldati EASi poolt ning koolituse viis läbi Kristina Mänd. Mittetulundusühenduste mentorprogrammi kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Koolitus toimus kolme teema lõikes: milline on ühenduste eluolu ja eripärad; millised on ühendusi puudutavad arengusuunad ning kuidas see minu ühendust mõjutab ja millised on minu võimalused?

Esimeses osas arutleti, kuidas seostuvad omavahel kolmas sektor ja kodanikuühiskond. Samuti räägiti ühenduste eestkostest ja poliitikakujundamisest. Toodi välja kolmanda sektori ühenduste eripärad ja nende avalik huvi ning roll ühiskonnas.

Teises osas räägiti kolmanda sektori trendidest ning erinevatest keskkondadest, millega ühendused kokku puutuvad: poliitiline, tehnoloogiline, majandus- ja looduskeskkond.

Viimaseni viidi läbi ülesanne, kuidas kõik eelnev koolitusel osalejate ühendusi puudutab ja anti nõuandeid, kuidas paremini tegutseda ning näpunäiteid tugeva organisatsiooni omadustest.