Homme algusega kell 9.00 toimub Meriton Grand hotellis Praxise mõttehommik “Kuidas saavutada tegelikku osalust poliitika kujundamisel?”

Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp tutvustab mõttehommikul värskelt valminud poliitikaanalüüsi “Kodanike kaasamine: kuidas jõuda tegeliku osaluseni riigi otsustes?” Tutvustusele järgnevas arutelus osalevad Riigikogu liikmed, ministeeriumide ametnikud, ettevõtjad, kodanikeühenduste esindajad ning valdkonna eksperdid.

Annika Uudelepa sõnul on ametnike ja kodanikeühenduste koostöö küll järjest teadlikum, kuid siiski on  riigiasutustel veel vaja  õppida, kuidas saavutada erinevat tüüpi osalust – alates ekspertidega aruteludest kuni kodanikega vahetu dialoogini. “Selleks, et poliitika kujundamisel kodanikuühiskonna osalust oluliselt edendada, on esmatähtis keskenduda avatud valitsemiskultuuri edendamisele ja vajalike tööprotsesside loomisele ministeeriumides”, ütles Uudelepp.

Poliitikaanalüüs põhineb Siseministeeriumi, Riigikantselei ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel läbi viidud uuringul valitsusasutuste kaasamispraktikatest. Selle tulemused näitavad nii saavutatud edusamme kui annavad ka tõsist mõtlemisainet poliitikutele, ühiskondlikele partneritele ja ametnikele sellest, kuidas tegelikku osalust saavutada.

Praxise mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on anda avalikuks aruteluks rohkem argumente ja teadmisi. Praxise mõttehommiku üritustesarja raames toimuvad seminarid käsitlevad erinevaid teemasid, mis tuginevad Praxise analüüsidele. Seekordset mõttehommikut toetab Riigikantselei.