Hea vabaühenduse eestvedaja!

Oled oodatud ühepäevasele koolitusele vabaühenduste tulevikutrendidest, kus saad ideid ja praktilisi soovitusi oma organisatsiooni tegevuskeskkonna hindamiseks ja uute sihtide seadmiseks. Praxise ja Vabaühenduste liidu EMSL eksperdid aitavad mõtestada, milliste takistuste ja väljakutsetega peab arvestama järgmistel teemadel:

  • Vabaühenduste rahastamine;
  • Tõrjutud ja haavatavate sihtrühmade kaasamine;
  • Ühenduste koostöövormid;
  • Infoühiskonna mõju ühenduste tegevusele.

Pärast koolituspäeva saab osaleja ka individuaalset nõustamist, et harjutada erinevaid organisatsiooni juhtimise ja arendamise tööriistu. Võtame vaatluse alla näiteks teenuste arendamise, kommunikatsiooni- vajaduste väljaselgitamise, infoühiskonna riskide hindamise ja kaasamiskava koostamise.

Koolituse ja nõustamise kaudu saavad vabaühendused:

  • kogutud info ja soovituste põhjal paremini oma tegevuse planeerimisel riske ette näha, neid ennetada ja võimalusi kasutada;
  • töötada välja ja rakendada uusi tegevuspraktikaid, et suurendada oma organisatsiooni tulemuslikkust ja mõju;
  • kaasata paremini sihtrühmi ühenduste huvikaitse- ja arendustegevustesse.

Koolitusele on oodatud osalema ühenduste eestvedajad ja arendajad, kes ei ole eelnevalt osalenud Vabakonna tulevikutrendide aruteludes, infoseminaridel ja nõustamisprogrammis.

Ühest organisatsioonist on oodatud osalema kuni kaks inimest.

Koolitus on ühepäevane ning toimub eri koolitusrühmadele neljal korral 8.10, 15.10, 23.10; ja 18.11 Tallinnas ja Tartus. Täpne koolituspaik ja -aeg antakse osalejatele teada jooksvalt pärast osalejate välja valimist.

Koolitusele registreerimiseks täitke palun ankeet: https://www.surveymonkey.com/r/tulevikugrupp hiljemalt 1. septembriks 2015.

Osavõtt on tasuta, kuid transpordikulu katab osaleja ise. Erivajadustega inimeste transpordi kompenseerime.

 koolitus yhendustele

Lisainfo
Anna Laido
anna@ngo.ee
Vabaühenduse liit EMSL

Hille Hinsberg
Mõttekoda Praxis
hille.hinsberg@praxis.ee

Koolituse korraldamist rahastab Vabaühenduste fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.