Eestis on üles ehitatud väga hästi ja kuluefektiivselt toimiv meditsiiniteenistus ägedate haiguste puhuks.
Enamik Eesti patsientidest aga kannatab krooniliste haiguste käes, mis ei ähvarda kohese surmaga, vaid pikka aega kulgeva elukvaliteedi halvenemisega. Seoses ühiskonna vananemisega kasvab krooniliste haiguste absoluuthulk kui ka suhteline esinemine ühiskonnas.

Liigesepõletikud on üheks näiteks järjest kasvavast probleemide reast, mida iseloomustab tõhusate uute ravivõimaluste ja hetkeliste rahaliste võimaluste konflikt tervishoiukulude raamides. Olukorda võimendab riigi ja ühiskonna kulutuste käsitlemine killustatult eri sotsiaalkaitse süsteemi osade vahel. Valmiv uuring ühes konkreetses haiguste rühmas ja sellele pühendatud Mõttehommik annab võimaluse otsida lahendusi, mis aitaksid viia kogu Eesti sotsiaalkaitse süsteemi uuele tasemele.

Mõttehommik toimub Eesti Reumaliidu poolt rahastatud projekti raames, mis on Praxise esimeseks tõsisemaks ettevõtmiseks, et toetada Eesti tervishoiusüsteemi kujunemist inimeste elukvaliteeti kõigiti toetava süsteemi suunas nn kiirabimeditsiini-keskse lähenemise asemel.

Seekordsel Mõttehommikul otsivad eri osapooled konkreetseid lahendusi krooniliste liigesepõletikega kaasneva majandusliku ja haiguskoormuse vähendamiseks ravisüsteemile, sotsiaalsüsteemile ning patsiendile.