Island, Liechtenstein ja Norra toetavad Eestit lähiaastail ligi 44 miljoni euroga, millest märkimisväärne osa on planeeritud erinevatele sotsiaalvaldkondadele. 2010. aasta juulis lepiti EL ja doonorite vahel kokku üldised rahastamistingimused ja valdkonnad ning seejärel rääkisid doonorid läbi iga abisaajariigiga konkreetselt toetatavate valdkondade valiku, toetuse mahu ja eesmärgid.

Eelmise aasta juunis allkirjastasid Eesti välisminister Urmas Paet ja Norra välisminister Jonas Gahr Støre Oslos Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismide rakendamist käsitlevad vastastikuse mõistmise memorandumid.

Paneeli, kus oli teemadeks rahvatervis, riskilapsed ja -noored, sooline võrdõiguslikkus ning töö-ja pereelu tasakaal, kodune ja sooline vägivald, vabaühenduste areng, kultuuripärandi säilitamine ja taastamine, juhtis Praxise analüütik Priit Kruus.

Ettekannete materjalid on kättesaadavat alates homsest siit.