6. aprillil kell 9.00-13.00 toimub Praxise mõttehommik “Eesti maksusüsteem – lahendustest probleemideni”, mis toob kokku valdkonna eksperdid, ametnikud ja poliitikakujundajad, et üheskoos sõnastada peamised probleemid ja tulevikuriskid, millele Eesti maksusüsteem peaks vastama järgmise 5-15 aasta perspektiivis.

Mõttekoja Praxis juhi Tarmo Jüristo sõnul on mõttehommiku peamine eesmärk pöörata ühiskondlik maksudebatt lahenduste otsimiselt tagasi probleemide sõnastamise juurde.  „Praegu kujuneb Eesti maksupoliitika pahatihti koalitsioonilepingus välja pakutud üksiklahenduste rütmis. Sageli ei ole aga selge, milliseid kitsaskohti need leevendavad ja kas tegemist on üldse küsimustega, mida peaks või saaks maksustamisega lahendada.“  Jüristo lisas, et mõttehommikul analüüsitakse erinevaid tulevikuriske, millega maksusüsteem peab paratamatult arvestama: elanikkonna vananemine ja tööjõulise elanikkonna vähenemine, sotsiaalmaksubaasi vähenemine ja suurem surve sotsiaalkindlustussüsteemile, muutuv töö- ja ettevõtluskeskkond ning digimajanduse kasv. „Soovime mõttehommikul võtta sammu tagasi, sõnastades kõigepealt kõige olulisemad tulevikuriskid ja probleemid ning alles siis võimalikud maksulahendused,“ kommenteeris Jüristo.

Mõttehommikud on osa Praxise maksusüsteemi analüüsist, mida teostatakse koostöös Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumiga. Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorovi sõnul aitab terviklik lähenemine korrastada Eesti maksusüsteemi kujundamist pikema aja vältel: „Maksusüsteem on oluline osa ühiskonnast, majandusest ja rahvusvahelisest konkurentsist ning seetõttu on taolised mõttehommikud ja analüüs möödapääsmatud, et saaksime selgelt ja õigeaegselt teada, mis on Eesti maksusüsteemi kitsaskohad, mida lahendada ettenähtavalt ja aegsasti planeerides.“

Kevadise mõttehommiku tulemused jõuavad Praxise maksusüsteemi analüüsipaberisse ning sellele järgneb teine mõttehommik sügisel, kus peamiste probleemkohtade sõnastamise järel arutatakse võimalikke maksusüsteemi valikukohti, lahendusviise ja alternatiivseid stsenaariumeid.

Mõttehommiku aruteludele meediat ei kaasata, kuid ajakirjanikel on võimalik saada mõttehommikul osalejatelt vahetuid kommentaare pärast selle lõppemist ühendministeeriumi hoones (Suur-Ameerika 1) kell 13:00.

Lisainfo:
Lee Maripuu
Kommunikatsioonijuht
Mõttekoda Praxis
lee.maripuu@praxis.ee