Täna toimub Praxise eestveetava Eesti avaliku teenistuse juhtimistalentide baaskoolitusprogrammi lõpetamine. Baaskoolitus kestis eelmise aasta oktoobrist tänaseni ning selle jooksul toimus kaheksale programmi valitud noorele 21 koolituspäeva. Koolituse juhtivkoolitajad olid Rauno Vinni ja Kaido Paabusk Praxisest.

Baaskoolitus andis osalejatele teadmisi riigi toimimisest ja avalikust sektorist, eesmärgiga tõsta nende motivatsiooni panustada Eesti riigi arengusse ja siduda oma karjäär avaliku teenistusega. Koolitajate ja külalisesinejate seas olid kogenud ja tunnustatud avaliku sektori, kolmanda sektori ja ärisektori juhid, teise seas Allar Jõks, Annika Uudelepp, Mart Laar, Riina Varts, Ain Aaviksoo, Marek Helm, Maarjo Mändmaa, Kadri Maasik.

Baaskoolitus oli osa programmist, mille peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele. Programm pakub osalejatele intensiivset arenguprogrammi ja mitmekülgset töökogemust avalikus teenistuses.  See on kui arengukiirendi, mis annab noorele hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole.

Programmi rahastatakse ministeeriumide ja Riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Praxis viis ellu ka eelmist, aastatel 2012-2013 toimunud juhtimistalentide baaskoolitust.

jutad