Täna avaldati Maailmapanga aruanne e-valitsemisest. Eesti kogemust kaasaegse infoühiskonna ehitamisel on selles läbivalt kajastatud. Näiteks avatud ja kaasavast poliitikakujundamisest rääkides tuuakse esile Eesti püüdu võtta kasutusele andmeanalüütikat ja erinevaid digitaalkeskkondi, et teha otsuseid efektiivsemalt ja informeeritumalt. Samuti tunnustatakse Eestit, et siin on tulemuslikult katsetatud, kuidas saab tavalisi inimesi õigusloomesse kaasata, viidates Rahvakogu protsessile.

Praxisest Hille Hinsberg oli üks intervjueeritavatest, kes andsid sisendit raporti koostamisel. Raportit tutvustavat üritust saab jälgida kell 17.30 siin.