Täna avatakse uus veebikeskkond, kust saab otsida erinevaid noorte eluolu puudutavaid andmeid ning infot noortevaldkonna-alastest uurimistöödest ja analüüsidest.

Noorteseire projekti juhib Poliitikauuringute Keskuse Praxis hindamisekspert Katrin Pihor, kelle sõnul aitab arendatav süsteem kaasa noori puudutava info koondamisele ning analüüside ja uuringute süstemaatilisemale planeerimisele.

“Selleks, et me suudaksime paremini hoida ja arendada meie noori, peame teadma, mida meie noored vajavad, milline on nende olukord teiste ühiskonnaliikmetega võrreldes, millised probleemid ja väljakutsed meie noorte ees seisavad. Selle informatsiooni pakkumine ongi vastloodud noorteseire eesmärgiks”, ütles Pihor.

Andmebaasi koondatakse info Eestis valminud teadusuuringutest ja poliitikaanalüüsidest, kõrgkoolides valminud teadustöödest. Veebilehele on ligipääs kõigile huvilistele, eelkõige ootame teavet kasutama noorsootöötajaid, kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialiste, noorteühingute esindajaid, koolijuhte ja poliitikakujundajaid.

Noorte seiresüsteemi tellija Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Sclümmer: “Järgmise kolme aasta jooksul arendatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava riikliku programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine†toetusel laialdast noorte eluolu seiramist, mis annab põhjalikumat teavet noortevaldkonna ja teiste noortepoliitika toimealade esindajatele noortest ja noortega seotud otsuste vajadusest.”

Värskelt valminud noorteseire veebikeskkonda tutvustatakse täna Praxise mõttehommiku seminaril Tartus. Üheskoos ministeeriumide ametnike, noorsootöötajate, omavalitsuste noorsootööspetsialistide ja noorteuurijatega arutletakse, kuidas paremini luua, jagada ja kasutada teadmisi noorte eluolust ja toimetulekust noortepoliitika edendamiseks.

Praxise mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on anda avalikuks aruteluks rohkem argumente ja teadmisi. Praxise mõttehommiku üritustesarja raames toimuvad seminarid käsitlevad erinevaid teemasid, mis tuginevad Praxise analüüsidele.

Seiresüsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” vahenditest.