Homme, 17. detsembril Tallinnas toimuval ümarlaual «Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?» arutavad õpetajad, koolijuhid ja haridusuuendajad, miks on sooteadlikkus koolis oluline ja kuidas see avaldub.

Praxise ja Briti saatkonna koostöös toimuval arutelul tõstatatakse teemad, mil viisil toetada poiste ja tüdrukute potentsiaali avaldumist ning missugune on õpetajate ettevalmistus ja valmisolek sooteadlikuks lähenemiseks õppekorralduses ja koolikultuuris.

Ümarlaual teeb ettekande valdkonna tunnustatud ekspert Barbara Read Suurbritanniast. Dr. Read on pühendunud koolikultuuri ja soo seoste uurimisele üldharidus- ja ülikoolides ning õpetab Glasgow Ülikoolis tulevasi õpetajaid.

Ettekandes käsitletavad teemad on väga aktuaalsed ka Eesti kontekstis. „Enam kui 70% põhikoolist väljalangenutest on poisid, meie laste õppeedukus on sooti erinev ning pikendatud õppe ja erivajadustega laste põhikooliklassides on ülekaalus poisid,“ selgitab Helen Biin Praxisest.

Biini sõnul on noormeeste ja neidude haridusvalikud põhi- ja keskkooli järel Eestis väga erinevad – gümnaasiumis väheneb poiste osakaal põhikooliga võrreldes järsult, põhikoolijärgselt siirduvad kutseharidusse pigem poisid ning ka erialavalikud on sooliselt segregeeritud.

Ümarlaual antakse ülevaade ka tudengite soolise võrdõiguslikkuse alaste kogemuste ja hoiakute uuringu esmastest tulemustest.

Ümarlaud toimub Praxise projekti “Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine kõrg- ja üldharidusse” raames. Seda toetab Norra toetuste 2009-2014 Soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu ühitamise programm.

Lisainfo
Helen Biin
Mõttekeskus Praxis
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik
E-post: helen.biin@praxis.ee