Praxis annab välja stpiendiumid, mille eesmärk on toetada iseseisvat väikesemahulist uurimistööd teemadel

  • Changes in drug policy
  • Financing of health care when facing budget decreases
  • Law on occupational accidents or occupational disease insurance

Stipendiumikonkursile oodatakse osalema kandidaate, kellel on:

  • analüüsi- ja teadustöö kogemus tervishoiu valdkonnas;
  • hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas;
  • huvi kirjutada nimetatud teemaga seotud valdkonnas teadusartikkel;

Omalt poolt pakume:

  • 1-kuulist 3 000-krooni suurust stipendiumi ühe teema kohta;
  • uurimistöö baasil valmiva teadusartikli publitseerimise võimalust;
  • PRAXIS-e poolse juhendaja nõustamist.

Konkursist osavõtmiseks palume saata uurimistöö kavand koos CV-ga hiljemalt 20.märtsiks 2009.a e-mailile: ain.aaviksoo@praxis.ee.