Praxis annab välja stipendiumid, mille eesmärgiks on toetada väikesemahulist uurimistööd teemadel:

  • The financing of health care with the support of EU structural funds
  • Health Technology Assessment (HTA): progress so far and future prospects in Estonia

Stipendiumikonkursile oodatakse osalema kandidaate, kellel on:

  • Analüüsi- ja teadustöö kogemus tervishoiu valdkonnas;
  • Hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas.

Omalt poolt pakume:

  • 1-kuulist 3 000-krooni suurust stipendiumi ühe teema kohta;
  • Uurimistöö baasil valmiva teadusartikli publitseerimise võimalust;
  • PRAXISe poolset juhendamist.

Konkursilt osavõtmiseks palume saata uurimistöö kavandi koos CV-ga hiljemalt 21.septembriks 2009.a. e-mailile: gerli.paat@praxis.ee