Praxis koostöös Briti suursaatkonnaga kutsub osalema ümarlaual “Sooteadlikkus koolis – mis ja milleks?“, mis toimub kolmapäeval, 17. detsembril kell 13.00–17.00 Tallinnas, Sokos Hotell Viru Bolero saalis.

Ümarlaua eesmärk on avada, miks on sooteadlikkus koolis oluline ja kuidas see avaldub. Üheskoos arutleme, mil viisil toetada poiste ja tüdrukute potentsiaali avaldumist ning missugune on õpetajate ettevalmistus ja valmisolek sooteadlikuks lähenemiseks õppekorralduses ja koolikultuuris. Mõtiskleme selle üle, missugused on vajalikud pädevused sootundliku lähenemise ellurakendamiseks koolis, mil määral on koolid seda vajadust tunnetanud ning kuidas aitab praegune õpetajate ettevalmistus sooteadlikule lähenemisele kaasa.

Ümarlaual teeb ettekande valdkonna tunnustatud ekspert Barbara Read (PhD, School of Education, University of Glasgow) Suurbritanniast. Dr. Read on pühendunud koolikultuuri ja soo seoste uurimisele üldharidus- ja ülikoolides ning õpetab Glasgow Ülikoolis tulevasi õpetajaid. Antakse ülevaade ka tudengite soolise võrdõiguslikkuse alaste kogemuste ja hoiakute uuringust ning soolõime võimalusi käsitlevatest õpetajate, ekspertide ja üliõpilaste intervjuude tulemustest.

Ümarlaual on eesti-inglise-eesti sünkroontõlge. Ümarlaud toimub Praxise projekti “Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine kõrg- ja üldharidusse” raames ning seda toetab Norra toetuste 2009-2014 Soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu ühitamise programm.

Osalema ootame eelkõige õpetajaid, haridusuuendajaid, koolijuhte ja neid, kes kavandavad ja viivad ellu praeguste ja tulevaste õpetajate koolitamist.

Osaluseks registreerige end hiljemalt 10. detsembriks siin!

Kontakt
Helen Biin
Poliitikauuringute Keskus Praxis
Töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik
Projekti “Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine kõrg- ja üldharidusse” juht
E-post: helen.biin@praxis.ee

logod koos