Praxis koostöös  Sotsiaalministeeriumiga korraldab 26. juunil 2001 algusega kell 9.30 Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis uurimisprojekti “Sotsiaaltoetuste mõju inimeste tööturukäitumisele” tutvustava seminari.

Seminari eesmärgiks on tutvustada uurimisprojekti vahetulemusi ja saada tagasisidet seminaril osalevatelt ekspertidelt.

Täiendav info Reelika Leetmaa, tel. 6 40 90 00