7.-8. novembril 2001 korraldas Praxis seminari “Kuidas hinnata aktiivse tööturupoliitika efektiivsust?”. Seminar andis ülevaate aktiivse tööturupoliitika efektiivsuse hindamise empiirilistest meetoditest ja probleemidest, tutvustas Maailmapanga projekti Cross Country Evaluation raames teostatud aktiivsete tööturuprogrammide efektiivsuse hindamise uuringu tulemusi Tšehhi Vabariigi näitel ning tarkvaraprogrammi Stata kasutamist tööturupoliitikate efektiivsuse hindamisel.

Seminari viisid läbi Dr. Jacob Benus (IMPAQ International, Washington) ja Andres Võrk (Tartu Ülikool). Seminaril osalesid Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandusministeeriumi, Tööturuameti, Riigikontrolli, Eesti Panga ja teadusasutuste eksperdid.